ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ


Ανακοινώνεται η συνεργασία της εταιρίας μας , HHO POWERKIT,  με τον όμιλο εταιριών PAN.AS Group of companies, η οποία ολοκληρώθηκε μετά από επίσημο ενδιαφέρον του ομίλου για την ανάπτυξη των υπηρεσιών μας.

Αυτή η εξέλιξη μας δίνει το κουράγιο να πιστεύουμε,  ότι στους δύσκολους αυτούς καιρούς, η επιμονή για την βελτιστοποίηση της παροχής υπηρεσίας, μας ανταμείβει , κάνοντας την εταιρία μας μεγάλη δύναμη στο χώρο της υδρογονοκινησης, βάζοντας μας επίσημα ( πιστοποιημένα ), στην τρίτη γενιά ολοκληρωμένων συστημάτων υδρογονοκινησης.

Ο όμιλος εταιριών  PAN.AS group of companies, δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών από το 1987 και  ανήκει στους  μεγαλύτερους Συμβουλευτικούς ομίλους Εταιρειών της Ν. Ευρώπης, με γραφεία στην Ελλάδα, το Ισραήλ και τη Βουλγαρία και πελάτες τις κυριότερες εταιρείες/οργανισμούς των κλάδων που δραστηριοποιείται.

Οι υπηρεσίες του βασίζονται σε τέσσερεις συγκεκριμένους άξονες και δραστηριοποιείται ενεργά σε τρεις κλάδους, επενδύοντας στην ανάπτυξή της σε νέους, ραγδαία αναπτυσσόμενους.
Απαρτίζεται από ανθρώπους με πάθος για το αντικείμενό τους, γεμάτους ερεθίσματα και  out of the box προσεγγίσεις. Επενδύει συνεχώς στην ανάπτυξη και διατήρηση της παραγόμενης γνώσης, ενώ κάθε λύση της βασίζεται στη βαθιά έρευνα.

Ο όμιλος PAN.AS group of companies, διακρίνεται για την πελατοκεντρική προσέγγιση που εφαρμόζει, η οποία του δίνει τη δυνατότητα να παρέχει λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, παρέχοντας εγγύηση της ποιότητας των υπηρεσιών (SLA) που προσφέρει και δυνατότητα ο κάθε πελάτης να αναπτύσσεται μαζί του, προσφέροντάς του πρόσβαση σε ένα ευρύ-κλειστό-δίκτυο συνεργατών.

Η βαθιά γνώση των νέων τεχνολογιών και η δυνατότητα των στελεχών του να αντιλαμβάνονται γρήγορα νέους τομείς, δίνει  το πλεονέκτημα να παρέχει στους πελάτες του καινοτόμες λύσεις, τοποθετώντας τους μπροστά στην αγορά που απευθύνονται.
Εταιρική Διακυβέρνηση

Η επίπεδη οργανωτική δομή του Ομίλου ευνοεί τον καταμερισμό της γνώσης, τη συνεχή συνεργασία των τμημάτων, τη δυνατότητα συνεχούς ανάπτυξης και την ανάδειξη της υπεροχής κάθε κίνησης.

Άξονες Δραστηριότητας

H V.A.P.Group Συμβουλευτική, μελος του ομίλου, προσφέρει ένα σύνολο υπηρεσιών, το οποίο κατηγοριοποιείται σε τέσσερεις βασικούς άξονες. Οι υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτούς τους άξονες μπορούν να πραγματοποιηθούν τόσο με την μορφή coaching όσο και με την μορφή experts’ opinion. Η προσέγγιση αυτή δίνει τη δυνατότητα στη V.A.P.Group, μέσα από την σταθερή και μακροχρόνια συνεργασία με τους πελάτες της, να τους παρέχει υψηλής προστιθέμενης αξίας λύσεις.

Management Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα του άρτιου σχεδιασμού του management ενός οργανισμού, η εταιρία παρέχει ένα εύρος εξειδικευμένων υπηρεσιών, οι οποίες εξασφαλίζουν ότι η βάση πάνω στην οποία στέκεται και αναπτύσσεται ο οργανισμός είναι ισχυρή. Οι υπηρεσίες αυτές ξεκινούν από βασικές διαδικασίες, όπως δημιουργία business models, ανάλυση και ανάπτυξη operations, χρηματοοικονομικών πλάνων και φτάνουν σε εξειδικευμένες εφαρμογές, όπως προφίλ θέσεων για νέα προϊόντα/μονάδες.

Marketing Ο άξονας του marketing έχει ως στόχο να καλύψει πλήρως τόσο τις ανάγκες για έρευνα όσο και για σχεδιασμό πλάνων marketing. Στον τομέα της έρευνας, η V.A.P.Group  Συμβουλευτική, παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει υπηρεσίες έρευνας αγοράς (πρωτογενούς και δευτερογενούς), ανάλυσης περιβάλλοντος, έρευνα ανταγωνισμού, προφίλ καταναλωτή και έρευνες benchmarking.
Ακολουθώντας τον τομέα της έρευνας, η
V.A.P.Group Συμβουλευτική,  επικεντρώνεται σε υπηρεσίες οι οποίες καθιστούν το πλάνο marketing εφαρμόσιμο και επιτυχημένο, όπως υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού, σχεδιασμός revenue streams, strategic brand management, pricing, promotion καθώς, συστημικής προσέγγισης, αλλά και δυναμικής προσομοίωσης σεναρίων. Στόχο αποτελεί η κατά το δυνατόν πληρέστερη οργάνωση του οργανισμού σε θέματα marketing και η λεπτομερής κατάρτιση του εμπορικού του πλάνου.

WEB–I.T. Η V.A.P.Group, με τη βαθιά και εξειδικευμένη γνώση των στελεχών της επάνω σε τεχνολογίες web καθώς και στις τελευταίες τάσεις του χώρου, αναλαμβάνει την ανάλυση των αναγκών της επιχείρησης, την αντιστοίχισή τους σε τεχνολογικές λύσεις και την εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών με βάση το business development που έχει προηγηθεί. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αντιστοίχιση των τεχνολογιών web σε συγκεκριμένες ανάγκες του οργανισμού. Οι υπηρεσίες Web I.T. συνοδεύονται από την αντίστοιχη ανάπτυξη των υπολοίπων τμημάτων της επιχειρησιακής ανάπτυξης, τα οποία είναι απαραίτητα, όπως η ανάπτυξη operations για διαδικτυακές μονάδες, η εμπορευματοποίησή τους, και η εσωτερική δομή και λειτουργία. Όλα τα παραπάνω αποσκοπούν στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για τη δόμηση online μονάδων ή προϊόντων.

Funding–Χρηματοδότηση Ένας από τους βασικότερους άξονες μιας εταιρείας, ειδικά κατά τη διαδικασία δημιουργίας νέων προϊόντων ή νέων business units, είναι η χρηματοδότηση. Η V.A.P.Group διαθέτει ένα πρότυπο τμήμα χρηματοδοτήσεων, το οποίο διακρίνεται σε δύο μονάδες.
Η πρώτη μονάδα αναλαμβάνει την ένταξη και πλήρη διαχείριση εταιρειών-πελατών σε Εθνικά και Διεθνή Χρηματοδοτούμενα προγράμματα, στα οποία διαχειρίζεται το σύνολο της προετοιμασίας, ένταξης και πλήρους διοικητικής διαχείρισης των χρηματοδοτούμενων επενδυτικών σχεδίων. Στόχο αποτελεί η μειωμένη χρήση εταιρικών πόρων για τις εταιρείες-πελάτες, όπως και η παροχή υψηλής αξίας υπηρεσιών. Το τμήμα χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων διακρίνεται για την απόλυτη επιτυχία των χρηματοδοτήσεων που έχει διαχειριστεί, όπως και για τις πρότυπες διαδικασίες που ακολουθεί.
Η δεύτερη μονάδα αφορά στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και εύρεσης επιχειρηματικών κεφαλαίων, από εταιρείες Venture Capital τόσο εντός όσο και εκτός των Κοινοτικών ορίων, ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας, τον τομέα δραστηριότητάς της και το πλάνο ανάπτυξης που έχει καταρτιθεί. Στόχο αποτελεί όχι μόνο η εύρεση κεφαλαίου, αλλά επενδυτικών εταιρειών που έχουν τη γνώση και τα εργαλεία να διαχειριστούν τις εκάστοτε εταιρείες ώστε να εδραιωθούν στην αγορά που απευθύνονται και να δημιουργήσουν την κατάλληλη υπεραξία.
Τομείς Δραστηριότητας

Η όμιλος εταιριών έχει επενδύσει σε δυο βασικούς τομείς, στους οποίους έχει συσσωρεύσει εμπειρία μέσα από το Portfolio έργων και πελατών της, και γνώση μέσα από την επένδυση σε αυτή. Η όμιλος μέσω των εταιριών του, συνεχίζει να επεκτείνεται και σε νέους αναπτυσσόμενους τομείς, οι οποίοι έχουν ως βάση την γνώση και την πληροφορία, στοιχεία που συνάδουν με τη γενικότερη στρατηγική του, που τον θέλει να είναι ένας οργανισμός συνεχούς μάθησης.

Τουρισμός–Βιομηχανία Έχοντας ήδη αποκτήσει μια σημαντική παρουσία στο χώρο, προσφέρει τις υπηρεσίες του στους κυριότερους οργανισμούς του κλάδου. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν κατάρτιση πλάνων marketing και management, σχεδιασμό business models και revenue streams για νέα προϊόντα ή/και νέες μονάδες και ανάλυση αναγκών σε τεχνολογία και αντιστοίχιση αυτών σε υπάρχουσες ή νέες τεχνολογικές λύσεις, εξειδικευμένες για τον τουριστικό κλάδο.

Internet – WEB Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει κάθε κλάδο που προσφέρει τις υπηρεσίες του online και στον οποίο  παρέχει τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες του, βασισμένος στη βαθιά γνώση του τομέα του internet, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, από τον σχεδιασμό business models/revenue streams μέχρι τη στοχευμένη διαδικτυακή προώθηση.


                                                                                                Με εκτίμηση,