ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ!


Όλα τα συστήματα ΗΗΟ χρειάζονται service μετά από ένα χρονικό διάστημα λειτουργίας.
Δεν είναι εύκολο από τον χρήστη να υπολογίσει τις ώρες που λειτούργησε το σύστημα στο αυτοκίνητο ώστε να προγραμματίσει επίσκεψη στο συνεργείο και να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες service.


Το προϊόν αυτό έρχεται να δώσει την λύση στο πρόβλημα με το να υπενθυμίζει στο χρήστη ότι πρέπει
να επισκεφτεί το συνεργείο για να γίνουν οι προβλεπόμενες ενέργειες service. Με αυτόν τον τρόπο
εξασφαλίζεται η τέλεια λειτουργία του συστήματος χωρίς να υπάρχει περίπτωση δυσλειτουργίας ή και ακόμα μόνιμης βλάβης.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


1) Ένδειξη ωρών λειτουργίας σε τριψήφιο display
2) Διαβάθμιση ανά 100 ώρες με μέγιστη μέτρηση τις 700 ώρες
3) Reset μετά από το πέρας του service
4) Έξοδος alarm με ένδειξη σε led εάν ο χρήστης ξεπεράσει κατά πολύ τον χρόνο
5) Επιλογή διακοπής της λειτουργίας του συστήματος ΗΗΟ όταν ξεπεραστεί ο χρόνος 30%
6) Εσωτερική μνήμη καταχώρησης του χρόνου όταν χρειαστεί να αφαιρεθεί η τροφοδοσία του αυτοκινήτου